ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแรงงานหน้าลาน และทำความสะอาดห้องน้ำสถานีบริการน้ำมันและพลังงาน ปตท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *