ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *