ปรพกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบำรุงรักษาระบบสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การค้า สกสค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีบริการน้ำมันและพลังงาน ปตท. องค์การค้าของ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีการเจาะจง

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกหนังสือเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย จำนวน ๑๓๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading