ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแรงงานหน้าลานและทำความสะอาดห้องน้ำสถานีบริการน้ำมันและพลังงาน ปตท.องค์การค้า ส.ก.ส.ค จังหวัดอุตรดิตถ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *