เรื่อง ประกวดราคซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด ๒๑๐ แกรม ขนาด ๓๑ x ๒๒ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

เรื่อง ประกวดราคซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด ๒๑๐ แกรม ขนาด ๓๑ x ๒๒ นิ้ว จำนวน ๓,๕๐๐ รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด ๒๓๐ แกรม ขนาด ๒๖x๓๖ นิ้วด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ประกาศ ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด ๒๓๐ แกรม ขนาด ๒๕x๓๖ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}....

Continue reading

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถ Forklift ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตกล่องบรรจุหนังสือแบบเรียน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading