ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตหนังสือแบบเรียนปี ๒๕๖๗ โดยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านกาแฟอเมซอน (cafe Amezon) บริเวณสถานีบริการน้ำมันและพลังงานพลังงาน ปตท. จังหวัดอุตรดิตถ์

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ จำนวน ๕ รายการโดยวิธีคัดเลือก

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (การเช่า hardware และ software (ระบบ ERP)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๑ รายการโดยวิธีคัดเลือก

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ปรพกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบำรุงรักษาระบบสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การค้า สกสค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีบริการน้ำมันและพลังงาน ปตท. องค์การค้าของ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีการเจาะจง

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกหนังสือเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย จำนวน ๑๓๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด ๒๑๐ แกรม ขนาด ๓๑x๒๒ นิ้ว จำนวน ๓,๕๐๐ รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading