เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน เพิ่มเติม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์พร้อมทำเล่มสำเร็จรูป หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์จำนวน ๕ เล่ม

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตหนังสือแบบเรียนปี ๒๕๖๗ โดยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านกาแฟอเมซอน (cafe Amezon) บริเวณสถานีบริการน้ำมันและพลังงานพลังงาน ปตท. จังหวัดอุตรดิตถ์

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ จำนวน ๕ รายการโดยวิธีคัดเลือก

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (การเช่า hardware และ software (ระบบ ERP)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๑ รายการโดยวิธีคัดเลือก

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading