ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแรงงานหน้าลาน และทำความสะอาดห้องน้ำสถานีบริการน้ำมันและพลังงาน ปตท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแรงงานหน้าลานและทำความสะอาดห้องน้ำสถานีบริการน้ำมันและพลังงาน ปตท.องค์การค้า ส.ก.ส.ค จังหวัดอุตรดิตถ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

/*! elementor - v3.15.0 - 09-08-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.eleme...

Continue reading