ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด ๒๑๐ แกรม ขนาด ๓๑x๒๒ นิ้ว จำนวน ๓,๕๐๐ รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *