ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด ๒๓๐ แกรม ขนาด ๒๕ x ๓๖ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *