ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษขาวและ กระดาษอาร์ตด้าน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *