ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีบริการน้ำมันและพลังงาน ปตท. องค์การค้าของ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *