ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *