ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การค้าของ สกสค. ขอชี้แจง ในส่วนของหนังสือแบบเรียน เนื่องจากทาง สพฐ ได้มีการปรับในส่วนของปกหนังสือแบบเรียน

องค์การค้าของ สกสค. ขอชี้แจง ในส่วนของหนังสือแบบเรียน เนื่องจากทาง สพฐ ได้มีการปรับในส่วนของปกหนังสือแบบเรียน เฉพาะปี พ.ศ.จากเดิมให้เป็นปีปัจจุบันและครั้งที่ในการจัดพิมพ์ ในส่วนของหนังสือแบบเรียน1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจำนวน11รายการ ระดับชั้น ป.1,ป.4และม.1,ม.4 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จำนวน39รายการรวม50รายการ
โดยในส่วนของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ภายในเล่มทั้ง 2สาระวิชา ยังคงเดิมเกือบทุกประการ อาจมีการปรับปรุงถ้อยคำบางส่วนให้ทันสมัยเล็กน้อย ไม่ได้มีการเปลี่ยนหลักสูตรแต่อย่างใดรวมถึงราคาหนังสือแบบเรียนยังคงเท่าเดิมทุกรายการ
องค์การค้าฯ ขอให้โรงเรียนที่เลือกใช้หนังสือแบบเรียนที่ผลิตโดยองค์การค้าฯมั่นใจได้ว่าหนังสือแบบเรียนดังกล่าวสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีตรงตามตัวชี้วัดเช่นเดิม และในปีการศึกษา2567นี้ องค์การค้าฯมีความพร้อมจัดส่งหนังสือเรียนทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาถึงโรงเรียนได้ทันก่อนเปิดเทอมแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *