ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ เร่งรัดการผลิตและจัดส่ง หนังสือเรียนองค์การค้าของ สกสค.ประจำปี2567

"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ เร่งรัดการผลิตและจัดส่ง หนังสือเรียนองค์การค้าของ สกสค.ประจำปี2567"

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ เร่งรัดและติดตามการผลิตหนังสือเรียนขององค์การค้าของ สกสค. นั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ องค์การค้าของ สกสค. ได้ดำเนินการตรวจคุณภาพหนังสือเรียนของโรงพิมพ์ต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดพิมพ์หนังสือเรียนจากองค์การค้าของ สกสค. พบว่าโรงพิมพ์ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตามแผนการผลิต และสามารถดำเนินการผลิตหนังสือเรียนพร้อมทยอยส่งให้องค์การค้าของ สกสค. และส่งให้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหนังสือต่อไปยังโรงเรียน สำหรับโรงพิมพ์ที่ยังไม่สามารถผลิตหนังสือได้ตามแผนที่่วางไว้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำจดหมายเร่งรัดไปอย่างต่อเนื่อง กำชับและติดตามการผลิตหนังสือเรียนให้ตรงตามแผนและสัญญาที่ได้ทำไว้กับองค์การค้าของ สกสค. เพื่อประโยชน์ของเด็กนักเรียนที่จะได้รับหนังสือเรียน ทันก่อนเปิดเทอม ซึ่งเป็นเรื่องที่องค์การค้าของ สกสค. ให้ความสำคัญเป็นที่สุด
องค์การค้าของ สกสค. ขอชื่นชมและขอบคุณโรงพิมพ์ที่สามารถดำเนินการผลิตหนังสือเรียนได้ตามแผน และคาดว่าจะสามารถส่งหนังสือเรียนได้ทันก่อนเปิดเทอมแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *