ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (การเช่า hardware และ software (ระบบ ERP)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *