ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธ์ุ ฟรี!!!!

ขอเชิญทุกท่านฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ ฟรี!!!

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ132ปี ในวันจันทร์ที่1เมษายน2567 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
(ท่านที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนขอให้ลงทะเบียนในQR codeที่แนบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *