ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *