author-avatar0 comments
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

10 Jun 2022


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทขนส่งพัสดุ องค์การค้าของ สกสค. ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)author-avatar0 comments
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

10 Jun 2022


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทาง FACEBOOK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Load more posts
Loading…