ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือวางแผนการจัดอบรมครูผู้สอน ประจำปี 2566

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. และนายภกร รงค์นพรัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. เข้าร่วมประชุมหารือวางแผนการจัดอบรมครูผู้สอน ประจำปี 2566 กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เบื้องต้นลงพื้นที่การอบรมครูกระจายไปยัง 10 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

นอกจากนี้ยังได้เชิญประธานเครือข่ายครูแกนนำ สควค. 4 ภูมิภาค เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วยเพื่อวางแผนต่อเนื่องในการสร้างครูต้นแบบในการเป็นวิทยากรเสริมศักยภาพการใช้สื่อการสอนที่มีคุณภาพตามตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ. 66 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *