ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ต ๒๑๐ แกรม ๒๕ x ๓๖ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

Click เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *