ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเช่า เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินองค์การค้าของ สกสค. ย่านถนนลาดพร้าว เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑๒๙.๕ ตารางวา

Click เพื่อดาวน์โหลด File PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *