ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การค้าของ สกสค. ด้วยวิธีประกงดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Click for Download PDF File

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *