ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวตราคาจ้างผลิตกล่องบรรจุแบบเรียน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *