ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 25สิงหาคม2565 เวลา09.09น.ณ โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. ประกอบพิธีสักการะองค์พระภูมิชัยมงคล และเจ้าที่

ในวันนี้(25สิงหาคม2565) เวลา09.09น. ณ โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ประกอบพิธีสักการะองค์พระพฤหัสบดี พระภูมิชัยมงคล และเจ้าที่ โดยมีนายภกร รงค์นพรัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีและให้การต้อนรับ ในการนี้รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.ได้มอบนโยบายและกล่าวขอบคุณผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. และให้คำมั่นว่าในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งจะพัฒนาและกำกับดูแลกิจการขององค์กรให้เจริญก้าวหน้า ทันยุค ทันสมัยก้าวสู่โลกเทคโนโลยีในปัจจุบัน พร้อมนำพาสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *