ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่9มาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้ด้านกองทุนประกันสังคมแก่เจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค.

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่9มาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้ด้านกองทุนประกันสังคมแก่เจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค.โดยนางฉวีวรรณ อ้อมมูล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเป็นประธานเปิดงาน ณโรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค.7กรกฎาคม2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *