ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การค้าของ สกสค. ร่วมกับ อีจัน ยินดีร่วมบริจาคและสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาราคาพิเศษ

เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองและน้องๆนักเรียนช่วง #ComeBackToSchool นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *