ข่าวสารการตลาด

ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ องค์การค้าของสกสค.เข้าร่วมโครงการและออกบูธงาน”พาณิชย์ลดราคา…ช่วยประชาชน4มุมเมือง  Back to school.

เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนลดราคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ในราคาพิเศษสุด ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *