ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทขนส่งพัสดุ องค์การค้าของ สกสค. ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *