ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเช่าเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินองค์การค้าของ สกสค. ย่านถนนลาดพร้าว เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑๒๙ ตารางวา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *