ทีม อค. ตะลุย Training สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

นายนักรบ ใจหาญ หัวหน้าส่วนแผนการตลาดพัฒนากลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ และนายฐิติกร ยอดศรี หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจและบริหารงานลูกค้า พร้อมทีมงาน เข้าร่วม Training การใช้สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ กทม.

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายค้าส่งกำลังกระจายการสอนให้กับคุณครูโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดเช่นกัน

องค์การค้าของ สกสค. ขอขอบคุณโรงเรียนต่างๆ ที่เลือกใช้หนังสือวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถม และมัธยม ซึ่งมีสื่อดิจิทัลช่วยในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

Continue reading

วันนี้  30 พฤษภาคม 2565 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.ให้เกียรติมาตรวจงานความคืบหน้าการปรับปรุงร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สกสค. ซึ่งในขณะนี้มีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 50% คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างงาน

นอกจากนี้ท่านยังฝากถึงเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. ว่า ทุกหน่วยงานของหลายๆองค์กรมีการปรับตัวมากขึ้น องค์การค้าของ สกสค. ก็เช่นกัน ขอให้ทุกคนมีความอดทน ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้ดีที่สุดและเต็มความสามารถ ถ้ามีโอกาสจะมาเยี่ยมชมร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สกสค. อีก

Continue reading

นายภกร รงค์นพรัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.เป็นประธานในการปฐมนิเทศพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่1มิถุนายน2565

พร้อมกันนี้ท่านได้กล่าวให้โอวาทขอให้ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้เต็มกำลังความสามารถและขอให้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ได้รับ

Continue reading

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เยี่ยมชมบูธศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ในงานพาณิชย์ลดราคา!!ช่วยประชาชน

lot17 Back to school ณ บริเวณพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

Continue reading