สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่9มาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้ด้านกองทุนประกันสังคมแก่เจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค.

/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-headi...

Continue reading

องค์การค้าของ สกสค. ร่วมกับ อีจัน ยินดีร่วมบริจาคและสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาราคาพิเศษ

เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองและน้องๆนักเรียนช่วง #ComeBackToSchool นี้

Continue reading

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมบูธศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ในงานพาณิชย์ลดราคา!!

/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-headi...

Continue reading

นายภกร รงค์นพรัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.เป็นประธานในการปฐมนิเทศพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่1มิถุนายน2565

นายภกร รงค์นพรัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.เป็นประธานในการปฐมนิเทศพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่1มิถุนายน2565 พร้อมกันนี้ท่านได้กล่าวให้โอวาทขอให้ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้เต็มกำลังความสามารถและขอให้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ได้รับ
1มิถุนายน 2565 ณ โรงพิมพ์องค์การค้าของสกสค.

Continue reading

งานครบรอบ72ปี องค์การค้าของ สกสค. 1เมษายน 2565ณโรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. โดยมีนายปรีดี ภูสีน้ำผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ รก.ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค. เพื่อความเป็นสิริมงคล ความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

Continue reading

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค.ร่วมกันรดน้ำและรับพรจากนายปรีดี ภูสีน้ำ

นายปรีดี ภูสีน้ำผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รก.ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.และนายภกร รงค์นพรัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ณโรงพิมพ์องคการค้าของสกสค. 12เมษายน 2565

Continue reading