ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตหนังสือแบบเรียนปี ๒๕๖๗ โดยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *