ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านกาแฟอเมซอน (cafe Amezon) บริเวณสถานีบริการน้ำมันและพลังงานพลังงาน ปตท. จังหวัดอุตรดิตถ์

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *