ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีบริการน้ำมันและพลังงาน ปตท. องค์การค้าของ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีการเจาะจง

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *