ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้573
mod_vvisit_counterวานนี้1007
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1580
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11435
mod_vvisit_counterเดือนนี้1580
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา37475
mod_vvisit_counterผู้ชมถึงปัจจุบัน11917869

หมายเลขโทรศัพท์

PDFพิมพ์อีเมล

 

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารองค์การค้าของ สกสค.

เบอร์กลางโรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว 0 2514 4029-33 , 0 2538 3033


ผู้บริหารองค์การค้าของ สกสค.

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์ต่อ

นายอดุลย์ บุสสา

ผู้อำนวยการองค์การค้า ฯ

101

นายอนันต์ แย้มเกษร

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การค้า ฯ

106

นายปรีชา เกตุคำ

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การค้า ฯ

108

นายภกร รงค์นพรัตน์

รองผู้อำนวยการองค์การค้า ฯ

203

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวปริยามน รุ่งเรือง

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

113


สำนักบริหารกลาง

นางฉวีวรรณ อ้อมมูล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

103

นายปรเมษฐ์ ดุษปิยะ

ฝ่ายแผนงานและอำนวยการ

110

นางศศิวิมล ทับทิมทอง

ส่วนแผนงานและสารสนเทศ

138

นางสาวณัฐชุดา เจริญสิน

ส่วนอำนวยการและสื่อสารองค์กร

110

นายจาตุรงค์ วิชิตนันท์

ส่วนอาคารสถานที่

146

-

ฝ่ายกฎหมายและวินัย

133

นายพีระเสฐ โภคินเอกวัฒน์

ส่วนกฎหมายและนิติการ

133,134

นางสาวอุษณี อุดล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

124

นางสุนิสา เล็กใบ

ส่วนบริหารงานบุคคล

125

-

ส่วนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

127


สำนักบริหารการเงินและบัญชี

-

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและบัญชี

151

นางสาวสิริพร เอี่ยมศิริ

ฝ่ายการเงิน

155

นางสาวพัชรา เจริญลา

ส่วนรับเงิน

160,159

นางสาวกนกนุช อุดมสันต์

ส่วนจ่ายเงิน

156,157,158

-

ฝ่ายบัญชี

165

นางนภา ทองมูล

ส่วนบัญชีแยกประเภท

168

นางสาวครองสุข แก้วมณี

ส่วนบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

175

นายวิชาญ เสืองามเอี่ยม

ฝ่ายจัดซื้อ

189

นางนิตยา สายแก้ว

ส่วนจัดซื้อ

187


สำนักบริหารการตลาดและการขาย

นางจำเรียงรักษ์ อิตรศิริ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการขาย

208

นายปองธรรม อินทร์ไทร

ฝ่ายอำนวยการและพัฒนาธุรกิจ

209

นางสาวรุ่งนภา พูลชื่น

ส่วนอำนวยการและวิเคราะห์ทางการตลาด

205

นายนักรบ ใจหาญ

ส่วนแผนการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

209

นายฐิติกร ยอดศรี

ส่วนลูกค้าสัมพันธ์และระบบการตลาดดิจิทัล

204

นายธิติทัศน์ ธนัชนนท์เดชน์

ฝ่ายค้าส่ง

214

นางกนกวรรณ วรรณเกื้อ

ส่วนการตลาดภูมิภาคและค้าส่ง

215

นางสาวะรีย์ เศวตศิลป์

ส่วนการตลาดกลาง

218

การตลาด กรุงเทพฯ และปริมณฆล 216
การตลาด ภาคกลาง และภาคตะวันออก 216
การตลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 219
การตลาด ภาคใต้ 217
การตลาด ภาคเหนือ 220

นายภูมรินทร์ มีมั่งคั่ง

ส่วนการตลาดพาณิชย์และอิเล็กทรอนิกส์

222

นางสาววัชราภรณ์ จันทร์แก้ว

ฝ่ายค้าปลีก

198

นางสาวธิชาภัสร์ เพชรเชิดศักดิ์

ส่วนอำนวยการค้าปลีก

226

นายเชื้อ แจ่มจันทร์

ฝ่ายโลจิสติกส์

234,236

นายธีระทัศน์ โสภากิติบูรณ์

ส่วนคลังหนังสือ

234,236

นายปรเมศวร์ แกล้วกล้า

ส่วนคลังสินค้าอื่น ๆ

237

 

สำนักบริหารการผลิต

นางลดาวัลย์ เลิศอนันต์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการผลิต

241

นายภูวนัย ทิพย์เจริญ

ฝ่ายการผลิต

242

นางสาวกุสุมา คงเสถียร

ส่วนเอกสารการผลิต

243

นายสุระพล ยงยืน

ส่วนวางแผนการผลิต

245,247

-

ฝายเตรียมการพิมพ์

261

นายอาคม กุลสวัสดิ์ภักดี

ส่วนออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 1

265

นางนันทวรรณ์ สนธิโพธิ์

ส่วนออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 2

263

นายพรศักดิ์ ชุมสวัสดิ์

ฝ่ายวิชาการ

276

นางปัญจรัสย์ มหาคามินทร์

ส่วนงานวิชาการ

316

 

ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์

นางสาวอรปภา ฮุดพานิช

ส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อย

0 2420 7095-8

-

ส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชบพิธ

0 2221 7864

นางรชฏ วชิรจีรกุล

ส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ลาดพร้าว

0 2538 3020

นางสาวบุปผาพรรณ ประชาชาติ

ส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมพีเรียลเวิล์ด

0 2087 8631

นางขนิษฐา ประไพสุวรรณ

ส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สตรีท

0 2054 1117

นางสาวภคมน ผิวผ่อง

ส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ท้องฟ้าจำลอง

0 2391 1518

นางอรวรรณ เพ็งทะลุง

ส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สกสค.

0 2281 1637

นายเอกศักดิ์ วังซ้าย

สถานีบริการน้ำมันและพลังงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

055 428 045