ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้109
mod_vvisit_counterวานนี้1158
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2438
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา9700
mod_vvisit_counterเดือนนี้30530
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา35449
mod_vvisit_counterผู้ชมถึงปัจจุบัน10151316

ผู้บริหารระดับฝ่าย

PDFพิมพ์อีเมล

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

นายชวลิต  สง่ารักษ์

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 1

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 2


สำนักบริหารกลาง

นายปรเมษฐ์  ดุษปิยะ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก


นางสาวเยาวมาลย์ เอกสมบุญ

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางนุชนาถ  โชติสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ ทำหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์


นายปิย์ธัญญะ สุคนธ์บารมี

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและวินัย

นางน้ำจิต  ตันติชาติกุล

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกลาง

นายเฉลิมพล  พ่วงเจริญ

หัวหน้าฝ่ายบริการและบำรุงรักษา

 

สำนักบริหารสินทรัพย์

นางกัลยา  ฤทธิเดช

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก


นายศิณพรรษ  ศรีด้วง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน

นางรจน์ระพี  ตั้งเจตสกาว

หัวหน้าฝ่ายสิทธิประโยชน์และส่งเสริมการลงทุน


สำนักบริหารการเงินและบัญชี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก


นายปราโมทย์ ศรีผ่อง

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายอาทร  เนียมฉาย

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นายวิชาญ  เสืองามเอี่ยม

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

นายชุมพล  โพธิ์งาม

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


สำนักบริหารการตลาดและการขาย

นางสาวภัทรวดี  อินทวงศ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก


นางจำเรียงรักษ์ อิตรศิริ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

นางขวัญใจ  ประภาสะวัต

หัวหน้าฝ่ายค้าส่ง

นายปวิช  ผังวิวัฒน์

หัวหน้าฝ่ายค้าปลีก

นายเชื้อ  แจ่มจันทร์

หัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์


สำนักบริหารการผลิตและการพิมพ์

นายภูวนัย  ทิพย์เจริญ

รก.หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก


นายพงค์ศักดิ์  สระบัว

หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 1

นายเกษม  สมศรี

หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 2


นางสอิ้ง คงเจริญนิวัติ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายนคร  พลาวุธ

หัวหน้าฝ่ายเตรียมการพิมพ์

นายจงประเสริฐ  ลิ่มสกุล

รก.หัวหน้าฝ่ายพิมพ์

นางสกุณา  แพงาม

รก.หัวหน้าฝ่ายทำเล่ม


หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อ

นางสาวเพ็ชรา  ว่องเกรียงไกร

หัวหน้าฝ่ายวิชา 1


นางสาวสุภาภรณ์ สุขเกื้อ

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ ทำหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2