ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้576
mod_vvisit_counterวานนี้1530
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้576
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11934
mod_vvisit_counterเดือนนี้26993
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา43932
mod_vvisit_counterผู้ชมถึงปัจจุบัน11649009

ผู้บริหารระดับฝ่าย

PDFพิมพ์อีเมล

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

 


สำนักบริหารกลาง

 

 

นางสาวเยาวมาลย์ เอกสมบุญ

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

 

นายปิย์ธัญญะ สุคนธ์บารมี

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและวินัย

นางฉวีวรรณ  อ้อมมูล

รก.หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกลาง

 

 

 

สำนักบริหารสินทรัพย์

 

 


นายศิณพรรษ  ศรีด้วง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน

นางรจน์ระพี  ตั้งเจตสกาว

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ ทำหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายสิทธิประโยชน์และส่งเสริมการลงทุน


สำนักบริหารการเงินและบัญชี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก

นางสาวสิริพร  เอี่ยมศิริ

รก.หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายอาทร  เนียมฉาย

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นายวิชาญ  เสืองามเอี่ยม

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

นายชุมพล  โพธิ์งาม

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


สำนักบริหารการตลาดและการขาย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก

นางจำเรียงรักษ์ อิตรศิริ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

นางขวัญใจ  ประภาสะวัต

หัวหน้าฝ่ายค้าส่ง

หัวหน้าฝ่ายค้าปลีก

นายเชื้อ  แจ่มจันทร์

หัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์


สำนักบริหารการผลิตและการพิมพ์

นายภูวนัย  ทิพย์เจริญ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก

นายบรรจบ  นุ่นชู

หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 1

นายเกษม  สมศรี

หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 2

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 

 

หัวหน้าฝ่ายพิมพ์

 

 






หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อ

นายฉัตรชัย   เทียนสิน

หัวหน้าฝ่ายวิชา 1

นางปัญจรัสย์  มหาคามินทร์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2