พิมพ์

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพฯ
ลด 10% ค่ายา, ค่า LAB, ค่า X-RAY ค่าห้อง
ยกเว้น CT, MRI, ULTRASOUND เครื่องมือพิเศษ ค่าแพทย์  และค่าทันตกรรม
สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2378 9181-7
วันนี้ - 30 ธ.ค.63
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์  กรุงเทพฯ

ลด 10% ค่ายา, ค่า LAB, ค่า X-RAY ค่าห้อง
ยกเว้น (CT, MRI, ULTRASOUND) เครื่องมือพิเศษ ค่าแพทย์ และค่าทันตกรรม
สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2378 9181-7
วันนี้ - 30 ธ.ค.63

โรงพยาบาลราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ

ลด10% ค่ารักษาพยาบาล
ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และค่าตรวจพิเศษอื่นๆ นอกสถานที่
สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2872 1001 -5 ต่อ 3303, 3304, 3305
วันนี้ - 31 ธ.ค.63


โรงพยาบาลนครธน  กรุงเทพฯ

ลด 5% ค่ายา ค่าห้อง 
สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2450 9999 ต่อ 7415
วันนี้ - 31 ธ.ค.63

โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค  สมุทรปราการ
ลด 10% ค่ายา และค่าห้อง
สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2312 7361-9
วันนี้ - 31 ธ.ค.63
โรงพยาบาลสายไหม  กรุงเทพฯ
ลด 10% ค่ายา ค่าห้อง กรณีชำระด้วยเงินสด
ลด 5% ค่ายา ค่าห้อง กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต
สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2991 8999
ตลอดชีพ

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นเนล หนองแขม กรุงเทพฯ

ลด 5% ค่ายา (ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก)
ลด10% ค่ายา ค่าห้อง
สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2441 6999
วันนี้ - 31 ธ.ค.63

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  จ.ชลบุรี
ลด 10% ค่าห้อง ยกเว้นวัคซีน และหมวดยาพิเศษ
ลด 10% ค่าห้อง ยกเว้นห้อง ICU/CCU/NICU
ลด 15% ค่าขูดหินปูน
ลด 5% ค่าทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก
สอบถามรายละเอียดโทร. 0 3825 9999, 1719
วันนี้ - 31 ธ.ค.63