ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้429
mod_vvisit_counterวานนี้2093
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8978
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา21871
mod_vvisit_counterเดือนนี้18101
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา67117
mod_vvisit_counterผู้ชมถึงปัจจุบัน8700222
www.suksapan.or.th

                                                           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์

ที่อยู่

โทรศัพท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตกเซ้งเครื่องเขียน

7/10,7/16 ถ.ทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

   0 4382 0493-4
บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์ จำกัด 44 ถ.อรรถเปศล ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000    0 4381 6800-2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์ 20 ถ.ชัยสุนทร ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000    0 4381 1544
ร้านศูนย์หนังสือฐานปัญญา 383 ต.สมเด็จ  อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์  46150    0 4386 1665

ขอนแก่น

ที่อยู่

โทรศัพท์
บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด 12/57 ม.6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000    0 4332 8190
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไผ่ศิริบุ๊คสโตร์ (2004) 360-362 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ 
จ.ขอนแก่น  40110
   0 4327 2535
ร้านเกียรติสาส์น 422/3-4 ม.1 ถ.ราษฎร์ธุรกิจ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ 
จ.ขอนแก่น 40110
   0 4327 2186

ชัยภูมิ

ที่อยู่

โทรศัพท์
ร้านกวงล่งฮวด 273/48-49 ถ.ยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000    0 4481 1918
ร้านเซ่งเฮง 347-348 ม.1 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.บ้านกอก  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ 36130    0 4485 1150

นครราชสีมา

ที่อยู่

โทรศัพท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศึกษาภัณฑ์นครราชสีมา 183 ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000    0 4425 8018
บริษัท คลังพลาซ่าจอมสุรางค์ จำกัด 24 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000    0 4424 2380
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมวิทยานครราชสีมา 277,279 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000    0 4425 9604-7
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คเฮ้าส์นครราชสีมา 130/1,130/2 ถ.จักรี ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000    0 4424 3590
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์ (ฮกกี่) 99/17 ต.ในเมือง  อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110    0 4428 5333
ร้านศรีทอง 221/2 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา  30110
   0 4447 1564
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ไพสิทธิ์ 507 ม.1 ถ.ปะคำ-บ้านเหลื่อม ต.สระพระ  อ.พระทองคำ 
จ.นครราชสีมา 30220
   0 4433 7135
ร้านสมาร์ท 13 ม. 11 ถ.ศรีพลรัตน์ ต.เมืองปัก  อ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา  30150
   0 4444 1069
ร้านปพนวิทยา 148/1-2  ถ.เทศบาล 19  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130    0 4431 1091
ร้านอมรวิทยา 1340/24 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
 จ.นครราชสีมา 30000
   0 4420 3418

นครพนม

ที่อยู่

โทรศัพท์

ศูนย์หนังสือชนดา 107  ถ.บำรุงเมือง ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครพนม 48000    0 4251 2345
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสากลเซ็นเตอร์กรุ๊ป

1-3-5 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครพนม 48000

   0 4251 4051-3

บุรีรัมย์

ที่อยู่

โทรศัพท์

ร้านแหลมทองวิทยา 14/53 ม.1 ต.อิสาณ อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ 31000    0 4461 1503
   0 4462 1145
บริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด 91 ม.13 ถ.บุรีรัมย์-สตึก ต.ชุมเห็ด   อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ 31000    0 4461 2290
ร้านวิทยาภัณฑ์ 10/8-11 ถ.ปลัดเมือง ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ 31000    0 4462 1694
ร้านแอ็ดวิทยา 666/1-3 ถ.รถไฟพัฒนา ต.ลำปลายมาศ   อ.ลำปลายมาศ 
จ.บุรีรัมย์ 31130
   0 4466 1299

มหาสารคาม

ที่อยู่

โทรศัพท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศึกษาภัณฑ์มหาสารคาม 36 ถนนริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 44000    0 4372 1222
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนครูบุ๊คเซ็นเตอร์ 145  ถ.ริมคลองสมถวิล  ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    0 4374 0319
ยโสธร ที่อยู่ โทรศัพท์
บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด 434 ถ. วิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ยโสธร 35000    0 4571 4751-4
ร้อยเอ็ด ที่อยู่ โทรศัพท์
บริษัท บิ๊กบุ๊ค 101 จำกัด 53/1 ถนนราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ร้อยเอ็ด 45000
   0 4351 1770
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัณฑิตกรุ๊ป 97 ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000    0 4352 0058
บริษัท เพิ่มทรัพย์วิทยาภัณฑ์ จำกัด 98/8 ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000    0 4352 0545
เลย ที่อยู่ โทรศัพท์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิติภัณฑ์ (เซ่ง) 62/1 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000    0 4281 1674
   0 4281 3486
ศรีสะเกษ ที่อยู่ โทรศัพท์
ร้านไมตรีจิตบุ๊คเซ็นเตอร์ 26/6-8 ม.1 ถนนสินประดิษฐ์ ต.หนองหญ้าลาด  อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ 33110
   0 4566 1265
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลวิทยา 1492/1-3 ถ.ขุขันธ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000    0 4561 1027
   0 4561 1771
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญ กม.7 วัสดุการศึกษา 108 ม.7 ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย  ต.หนองไผ่ อ.เมือง  
จ.ศรีสะเกษ 33000
   0 4563 4475
   0 4563 4476

สุรินทร์

ที่อยู่

โทรศัพท์
ร้านเอเปิลบุ๊คพลาซ่า 417/246 ถนนจิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000    0 4453 5231
บริษัท บีเอส ศึกษาภัณฑ์สุรินทร์ 2009 จำกัด 200 ถนนปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.สุรินทร์ 32000    0 4453 9448
ร้านเมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์ 46 ถนนธนสาร  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.สุรินทร์ 32000    0 4453 9226
ร้านอารยะพานิช 217-221 ถนนกรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.สุรินทร์ 32000    0 4451 1976
ร้านทรัพย์เจริญ 606 หมู่ 13 ถนนประชาธิปัตย์ ต.ระแงง อ.ศรีขรภูมิ  จ.สุรินทร์ 32110  0 4456 1049-50

สกลนคร

ที่อยู่

โทรศัพท์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษกรสกลนคร 663/11-12 ถนนใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000    0 4271 5139
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียรศึกษาภัณฑ์สกลนคร

385/15 ถนนประชาอุทิศ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000

   0 4273 1141
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชัยศึกษาภัณฑ์สกลนคร 1709/18 ถ.เปรมปรีดา  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000    0 4271 1479
ร้านศึกษาภัณฑ์พังโคน 77/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน  จ.สกลนคร  47160    0 4272 2723
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่อเอื้องสื่อการสอน 143 ม.2 ถ.สนามบิน  ต.วานรนิวาส  อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร  47120    0 4279 1375
 08 6889 8562

หนองบัวลำภู

ที่อยู่

โทรศัพท์
ร้านหนองบัวศึกษา 363 หมู่ 3 ถนนวิริโยธิน ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู  39000    0 4231 2352
   0 4231 2353

อุดรธานี

ที่อยู่

โทรศัพท์
บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จำกัด 88/8 หมู่ 6 ซ. บ้านเดื่อ ต. หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000    0 4222 4544-5
บริษัท อุดรศึกษา จำกัด 22/1-2 ถนนราชพัสดุ ต. หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000

   0 4232 9140
   0 4232 9289

ร้านปริญญาบุ๊คเซ็นเตอร์ 22/19 ถนนบริเวณตลาดธนารักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี  41000
   0 4224 6343

อุบลราชธานี

ที่อยู่

โทรศัพท์
ร้านวิทยาคาร 54-58 ถนนอุปราช ต. ในเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000    0 4524 3697
ร้านอุบลคุรุภัณฑ์

80/426 หมู่ 3 ถนนอุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

   0 4531 5718
ร้านเสริมวิทย์บุ๊คเซ็นเตอร์ 448 หมู่ 19 ถนนสคลมาร์ค ต. แสนสุข  อ.วารินชำราบ 
จ.อุบลราชธานี 34190
   0 4532 3374
ร้านไทยเจริญ 26-28 ถนนสคลมาร์ค ต. วารินชำราบ  อ.วารินชำราบ 
จ.อุบลราชธานี 34190
   0 4532 1801
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนชัยเดช 992/1 หมู่ 7 ถนนประชา ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี 34160
   0 4506 1330
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอารีย์สเตชั่นเนอรี่ 67/29-30 ถนนพิบูล ต.พิบูลมังสาหาร  อ.พิบูลมังสาหาร  
จ.อุบลราชธานี 34110
   0 4544 1078
อำนาจเจริญ ที่อยู่  โทรศัพท์
ร้านมหิภัณฑ์บุ๊ค 221 หมู่ 1 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180    0 4546 3061