พิมพ์


ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชบพิธ


ที่อยู่                  9  ถนนราชบพิธ  แขวงวัดราชบพิธ  เขตพระนคร  กทม. 10200

ที่ตั้ง ตรงกันข้ามกับสมาคมหอการค้าไทย

โทร.                  0 2221 1210 , 0 2221 0822 , 0 2223 4886

วัน เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.

ปิดทำการ           วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สาย  10 12 19
แผนที่

ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชบพิธ