1. ระเบียบ อค. กำหนดหน้าที่ต่ำกว่าสำนัก
2. ระเบียบ ค่าใช้จ่ายเดินทาง
9. ระเบียบองค์การค้า สกสค.ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัย พ.ศ. 2554
10.ระเบียบคณะกรรมการบริหารองค์การค้า สกสค.การดำเนินธุรกิจขององค์กรการค้า สกสค. พ.ศ.2546