ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.ร่วมกันสักการะ องค์พระพฤหัสบดี พระภูมิชัยมงคล

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. นายภกร รงค์นพรัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.ร่วมกันสักการะ องค์พระพฤหัสบดี พระภูมิชัยมงคลและเจ้าที่ เนื่องในโอกาส ครบรอบ73ปีองค์การค้าของ สกสค.เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากรทุกท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *