ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำห้องน้ำ และปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 18 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Click เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *