ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

คลิอกเพื่อดาวน์โหลด ไฟล์ PDF 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *