ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ต ๒๑๐ แกรม ขนาด ๒๕ x ๓๖ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ต ๒๑o แกรม ขนาด ๒๕ x ๓๖ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *