ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงาน โดยวิธีคัดเลือก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *