ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค.ร่วมกันรดน้ำและรับพรจากนายปรีดี ภูสีน้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *