ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ 10 พฤษภาคม 2565 กระทรวงศึกษาธิการจัดงานแถลงข่าว “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาที่ 2565” ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *