ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *