ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inlin...

Continue reading

เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ต ๒๑๐ แกรม ขนาด ๒๕ x ๓๖ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inlin...

Continue reading

เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตกล่องบรรจุแบบเรียน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inlin...

Continue reading

ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2566 จำนวน 150 รายการ ด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inlin...

Continue reading