ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2566 จำนวน 150 รายการ ด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inlin...

Continue reading

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.

/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inlin...

Continue reading

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Hardware และ Software ระบบ ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inlin...

Continue reading

เรื่อง ประกวตราคาจ้างผลิตกล่องบรรจุแบบเรียน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */ .elementor-widget-divider{--divider-border-style:none;--divider-border-width:1px;...

Continue reading