เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ต ๒๑๐ แกรม ๒๕ x ๓๖ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inlin...

Continue reading

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การค้าของ สกสค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inlin...

Continue reading

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำห้องน้ำ และปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 18 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inlin...

Continue reading

เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเช่า เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินองค์การค้าของ สกสค. ย่านถนนลาดพร้าว เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑๒๙.๕ ตารางวา

/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inlin...

Continue reading

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inlin...

Continue reading

สสวท. ร่วมกับ องค์การค้า เตรียมพร้อมพัฒนานวัตกรรมหนังสือเรียนและครูผู้สอน

11 มกราคม 2566 งานแถลงข่าว “ความร่วมมือเดินหน้าการผลิตหนังสือเรียนและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖” ณ ห้องประชุม ...

Continue reading

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด ๒๑๐ แกรม ขนาด ๓๑ x ๒๒ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Click เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Continue reading

เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การค้าของ สกสค. ด้วยวิธีประกงดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Click for...

Continue reading